Conversion des billets de Franc CFA en Euro

500 Francs CFA font 1.0000 Euro


1000 Francs CFA font 2.0000 Euros


2000 Francs CFA font 4.0000 Euros


5000 Francs CFA font 10.0000 Euros


10000 Francs CFA font 20.0000 Euros


billet de 12000 fcfa
35000 Francs CFA font 70.0000 Euros
billet de 5000 fcfa
20000 Francs CFA font 40.0000 Euros
png du fcfa
2500 Francs CFA font 5.0000 Euros
25000 Francs CFA font 50.0000 Euros
80000000 Francs CFA font 160000.0000 Euros